ساختمان قدیمی نبش میدان فخریه ، محل کلانتری سابق این خیابان

  • اهدایی آقای کریم فرهادزاده

به آرشیو عکس ملایربوک