کلاس شنا با مربیگری آقای قاسم فرهادی در استخر مصفای ورزشگاه تختی، سال ۱۳۶۸ خورشیدی