تمرین تیراندازی دوشیزگان ملایری در دامنه کوه سرده، مورخه دهه سی خورشیدی