بر فراز سرسره پارک کودک سیفیه با حضور جناب آقای حجت عبدلی در سال ۱۳۷۱ خورشیدی