مرحبا صفحه ی "ملایربوک" -/ هدیه ی فاخر و گرانسنگی / ناشر  رویداد  کهنه و  نو / منشا نشر علم و فرهنگی

قاب تصویر تو به زیبایی / انعکاس ِ گذشت ِ ایام است  / زخمه ای بر سه تار خاطره ها / دل نشین ِ نغمه ی خوش آهنگی

روزهارا    ورق زدم    با تو / در دیاری که خارج از یاد است / با    تو    انگار،    دور ِ    نزدیکم / می گریزد‌     زِ     قصه     دلتنگی

روی ِ بال ِ بلند ِ اینترنت / سیر پرواز تو، تماشایی ست / نه   گرفتار ِ   ناز ِ  نامه رسان  / نه که در قید بُعد   و   فرسنگی

یاد یاران رفته در قابت / یادمان ِ   روایت ِ   دیروز  / پیک هرروزه ات خبر گستر / با   فراموشخانه   در   جنگی

صادقانه بکوش و پویا باش / رود ِ جوشان در زمان جاری / در صداقت به پاک جانی ِ آب / عاری از  کذب و  کید و  نیرنگی

شهر ِ من، شهد ِ ناب خوشه تاک  / شهر خورشید خشت نوشیجان / شهر خوشنامی حکومت زند / شهر احساس فخر فرهنگی

شهر من زادگاه تاریخ است / نام  آتشگهش،    اساطیری / بازتاب تو وسعت بی مرز / حامل همدلی و یک رنگی


+ شعر از استاد بهروز سنجابی
تقدیم به ملایر بوک/کتاب ملایر