ساختمان سابق بانک‌ ملی شعبه ملایر واقع در کوچه مستر زیگلر، روبروی منزل مرحوم حسن ثقه الاسلامی که در سال ۱۳۴۷ بعد از ساخت بنای جدید بلااستفاده ماند و در سال ۱۳۵۱ تخریب گردید.