پروژه بهسازی یخدان میرفتاح ملایر و تخلیه خاک های انباشت شده در کف
+ این بنای تاریخی در سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.