از سمت راست: مرحوم حسین فیاضی مداح اهل بیت و مرحوم عباس لشنی میاندار تکیه حضرت ابوالفضل (ع) در سال ۱۳۵۰ خورشیدی