آقایان: مرحوم صفرعلی حمیدی و حاج مصطفی حمیدی از تعمیر کاران قدیمی اتوبوس، سال ۱۳۴۸ خورشیدی در ملایر  کمربندی بروجرد، اهدایی جناب آقای داوود وفایی به آرشیو ملایر بوک/کتاب ملایر