اسطوره فوتبال ایران ناصر حجازی، مسعود حیدری و حجت عبدلی در ورزشگاه تختی ملایر، سال ۱۳۵۲

+ دوم خرداد هفتمین سالگرد
درگذشت ناصر حجازی گرامی باد