جمعی از پیر غلامان حسینیه سرچشمه ملایر در سال ۱۳۵۱ خورشیدی، از سمت راست: غیایی، رجب بهرام چوبین، آخوندی، صحرانورد، اصغر اردبیلی، سید تقی موسوی، رضوی، علی نظری، آهویی و کوهنورد