آلاچیق های قدیمی باغ سیفیه در مجاورت دالان بهشت، با حضور آقای جان مهرابی، دهه پنجاه خورشیدی