کهن هیئت سرچشمه ملایر با حضور خادمان حسینی: سید تقی موسوی، حاج حسن کبابی، شیرزادی، حاج احمد آخوندی، حاج اصغر اردبیلی و رضوی