بلوار سیف الدوله ملایر ، شب پاییزی ۱۳۷۸ خورشیدی

عکاس: فرجام معراجی