آنقدر دیر آمدی تا عاقبت پاییز شد/کاسه ی صبرم از این دیر آمدن لبریز شد

بی تو یک پاییز ابرم، نم نمِ باران کجاست؟ بی تو حتّی فکر باران هم خیال انگیز شد...

📸 بلوار پارک - ۱۳۸۸