دامنه کوه گرمه ملایر، محل فعلی هزار پله در سال ۱۳۶۱ خورشیدی با حضور جناب آقای محمد موسیوند