کافه پارک نو ملایر
در سال ۱۳۴۰ خورشیدی
متعلق به مرحوم صحرانورد
در مجاورت پارک شهید چمران