مرحوم پهلوان شعبان آقا نوری، وی سال ها به حراست از امینت بازار ملایر اشتغال داشت و قدرت بدنی اش زبانزد خاص و عام بود. مردانگی و افتادگی از دیگر خصایص اخلاقی او بود.