تهیه انیمیشن در عصر ما، مورخه ۱۳۷۱ خورشیدی در ملایر با حضور اساتید نشسته: امید وفایی، مهدی امامی و قاسم کاشفیان