ساعاتی پیش قبه آرامگاه فخرالحاجیه واقف دبستان و بیمارستان فخریه برداشته و دور قبر حصار کشی شد. آیا مطالبه به حق مردم ملایر در ملایربوک مبنی بر ساخت مقبره ای وزین،در حال تحقق است؟