مرحوم آیت الله محمد باقر محسنی ملایری روحانی مورد احترام مردم ملایر و مرحوم فتحعلیان از فرهنگیان خوشنام ملایر در سال ۱۳۵۳ خورشیدی