بازدید دکتر سلیم ذکری نماینده فائو از کارگاه مروار بافی روستای داویجان

+ دکتر ذکری از کشور تونس به منظور تایید پرونده ثبت جهانی انگور ملایر با محور دره جوزان مهمان این شهرستان می باشد.