خیابان خیام در دهه شصت
فروشگاه لوازم برقی سلیمی با حضور آقایان: مرحوم علی بیات از اولین راننده های اتوبوس، مرحوم حاج رضا سلیمی و خسرو سلیمی