عکسی دیده نشده از فیلم خان نایب در کوچه پس کوچه های ملایر با حضور: منوچهر وثوق و حسن رضایی در کوچه گنجی ملایر، اهدایی جناب آقای سامان بیات به آرشیو ملایر بوک/کتاب ملایر