آقایان: بهمن رشیدی‌ و غلام دیداوری در مسابقات بوکس قهرمان شهری ملایر، سال ۱۳۵۸ خورشیدی، مربی: استاد مرتضی حسینی