جشن پیش آهنگی
ملایر - سال ۱۳۲۱ شمسی
+ پیشاهنگی در ایران سال ۱۲۹۸ از سوی سفیر اسپانیا شناسانده شد و اندیشه تشکیل نهضت پیشاهنگی را احمد امین‌زاده مطرح کرد.