اساتید: حسن ایرانشاهی، حمید کارگر، محمد غفاری، منوچهر سعدی و دیگر رزمی کاران شهرستان ملایر در مجاورت رودخانه روستای ننج، مورخه ۱۳۷۱ خورشیدی