خانواده حسینی
در سال ۱۳۵۰ شمسی
ملایر، کوچه باغ گلستان